Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG


Accor là công ty TNHH được đăng ký với cơ quan đăng ký thương mại và công ty của Nanterre theo số 602 036 444 có văn phòng đặt tại 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Pháp và số VAT FR 93 602 036 444. Accor vận hành trang web https://all.accor.com (có phiên bản trên ứng dụng di động), một trang web cho đặt phòng khách sạn và các dịch vụ đi kèm (sau đây gọi tắt là trang web).

1. LỜI NÓI ĐẦU

Các điều khoản và điều kiện chung này (sau đây gọi là “Điều khoản và điều kiện chung”) nhằm xác định các điều khoản và điều kiện mà ACCOR cho phép khách hàng của mình (sau đây gọi là “ Khách hàng”) được hưởng từ tất cả các dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ đặt chỗ, có sẵn trên Trang web này và được mô tả thêm bên dưới (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”).

Trước khi đặt bất kỳ Dịch vụ nào trên Trang web, Khách hàng tuyên bố (i) rằng Khách hàng đang hành động vì mục đích cá nhân của riêng mình mà không phải là một phần của hoạt động thương mại, công nghiệp, thủ công, độc lập hoặc hoạt động sản xuất nông nghiệp của Khách hàng và (ii) Khách hàng có đầy đủ năng lực pháp lý để chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Chung hiện hành này.

Khách hàng được yêu cầu đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện Chung này, và bắt buộc chấp nhận trước đối với việc đặt Dịch vụ cung cấp trên Trang web. Khách hàng nên lưu và in các Điều khoản và Điều kiện Chung này bằng các chức năng tiêu chuẩn của trình duyệt và máy tính của họ.

Khách hàng được yêu cầu đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện Chung này, và bắt buộc chấp nhận trước đối với việc đặt Dịch vụ cung cấp trên Trang web. Khách hàng nên lưu và in các Điều khoản và Điều kiện Chung này bằng các chức năng tiêu chuẩn của trình duyệt và máy tính của họ.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm thanh toán, nếu cần, cho tất cả các phương tiện kỹ thuật cần thiết để có quyền truy cập vào Trang web.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

2.1 Dịch vụ của Accor

ACCOR cung cấp (i) dịch vụ đặt phòng khách sạn hoặc các loại hình lưu trú khác (“Dịch vụ lưu trú”) (2.1.1) và (ii) các dịch vụ đi kèm (“Dịch vụ bổ sung”) trên Trang web (2.1.2).

Dịch vụ phòng nghỉ và Dịch vụ đi kèm sau đây được gọi chung là “Dịch vụ Accor”.

2.1.1 Dịch vụ phòng nghỉ

Trang web cho phép đặt phòng trong khách sạn hoặc các loại hình lưu trú khác vận hành dưới thương hiệu ACCOR (sau đây được gọi chung là “Cơ sở lưu trú”).

Các đặc điểm cơ bản, tình trạng phòng trống, giá cả, các dịch vụ khác, điều kiện thanh toán và điều kiện bán hàng cụ thể áp dụng cho mức giá đã chọn (chính sách đảm bảo, điều kiện hủy bỏ, thời gian nhận phòng, điều kiện giá thành viên, v.v.) của Cơ sở lưu trú cung cấp được trình bày trong quy trình đặt phòng mô tả trong Điều 3 dưới đây.

Cần lưu ý rằng mỗi Cơ sở lưu trú có các điều khoản và điều kiện đặc biệt áp dụng cho mức giá đã chọn trên Trang web (sau đây gọi là “Điều kiện Đặc biệt”) được Khách hàng lưu ý trước khi đặt chỗ trên trang web. Ví dụ: thời gian nhận phòng và trả phòng, chính sách đảm bảo, thời gian hủy đặt phòng, truy cập Wi-Fi, các điều kiện cụ thể áp dụng cho trẻ em và vật nuôi có được phép đi cùng khách hàng vào cơ sở lưu trú hay không (vì lý do an toàn vệ sinh, vật nuôi không bao giờ được phép vào phòng ăn) có thể được nêu chi tiết trong Điều kiện Đặc biệt.

Cuối cùng, theo các quy định có hiệu lực ở một số quốc gia nhất định, Khách hàng có thể được yêu cầu điền vào biểu mẫu của cơ quan công an khi đến Cơ sở lưu trú. Để thực hiện việc này, Khách hàng sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để xác minh xem họ có cần điền vào biểu mẫu của cơ quan công an hay không.

2.1.2 Dịch vụ đi kèm

Trang web cũng cho phép đặt trước các Dịch vụ đi kèm, chẳng hạn như bữa sáng, chai rượu sâm banh khi Khách hàng đến hoặc dịch vụ nâng cấp phòng nghỉ.

Các Dịch vụ đi kèm bao gồm các dịch vụ du lịch định nghĩa theo Điều 3.1 của Chỉ thị (EU) 2015/2302 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về Du lịch Trọn gói và Sắp xếp Du lịch Liên kết, với Dịch vụ phòng nghỉ, có thể tạo thành “lợi ích du lịch liên quan” hoặc “Gói du lịch” theo các tiêu chí được đề cập trong chỉ thị nói trên. Thông tin này được thông báo cho Khách hàng trước khi đặt trước các dịch vụ này trong các Điều kiện cụ thể liên quan đến mỗi sản phẩm.

2.1.3 Dịch vụ của đối tác

ACCOR ký kết hợp tác và thỏa thuận phân phối với các trang web của bên thứ ba (sau đây gọi là “Đối tác”) để cho phép Khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt phòng tại Cơ sở lưu trú của các thương hiệu khác nhau do Accor phân phối trên trang web của Đối tác (sau đây gọi là “Dịch vụ Đối tác”).

Các điều khoản và điều kiện bán hàng áp dụng cho các Dịch vụ đối tác này có sẵn trên trang web của Đối tác.

3. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

3.1 Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình đối với Dịch vụ trên Trang web và sự phù hợp của chúng đối với nhu cầu của mình, do đó ACCOR không thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý về vấn đề này.

Khách hàng cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp khi tạo tài khoản của mình và / hoặc đặt dịch vụ. ACCOR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai sót hoặc gian lận nào do Khách hàng cung cấp. Ngoài ra, Khách hàng chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình và đặt phòng nào được thực hiện, thay mặt cho Khách hàng và thay mặt cho bên thứ ba, bao gồm cả trẻ vị thành niên, ngoại trừ việc chứng minh gian lận phát sinh không do lỗi hoặc sơ suất từ khách hàng. Khách hàng phải thông báo ngay cho ACCOR về bất kỳ hành vi xâm nhập hoặc sử dụng gian lận địa chỉ e-mail của khách hàng bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, chi tiết được cung cấp trong Điều 9.

Khách hàng đồng ý sử dụng Trang web và các Dịch vụ được cung cấp trên trang web tuân theo các quy định hiện hành cũng như các Điều khoản và Điều kiện Chung. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ của Khách hàng theo Điều khoản và Điều kiện chung, Khách hàng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra đối với ACCOR hoặc các bên thứ ba. Về vấn đề này, Khách hàng cam kết đảm bảo ACCOR chống lại tất cả các khiếu nại, hành động hoặc truy đòi dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh và bồi thường cho bất kỳ thiệt hại, phí hoặc bồi thường liên quan đến vấn đề này

Đặc biệt, Khách hàng cam kết đặt chốt đặt dịch vụ, thanh toán theo mức giá của dịch vụ đó và tuân thủ các Điều kiện Đặc biệt liên quan đến Dịch vụ đó. Trong thực tế:

– Bất kỳ đặt phòng hoặc thanh toán bất bình thường, không có hiệu lực, không đầy đủ hoặc gian lận vì một lý do liên quan đến Khách hàng sẽ dẫn đến việc Khách hàng phải hủy bỏ việc đặt dịch vụ do khách hàng chịu phí mà không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động nào mà ACCOR có thể thực hiện đối với Khách hàng đó ;

– Khách hàng không được mời đến cơ sở lưu trú bất kỳ người nào có hành vi có thể gây ảnh hưởng đến Cơ sở và / hoặc sự lưu trú của các Khách hàng khác.

– Khách hàng không được mang vào Cơ sở (khu vực chung và / hoặc phòng ngủ) đồ uống hoặc thực phẩm từ các nguồn bên ngoài, trừ khi được Cơ sở lưu trú cho phép;

–  Khách hàng không được hút thuốc tại các khu vực công cộng của cơ sở lưu trú và chỉ được hút thuốc trong phòng ngủ nếu các phòng đó đã được phân loại là phòng hút thuốc và khách hàng đã đặt trước loại phòng như vậy. Một số Cơ sở lưu trú cấm hút thuốc 100%, có nghĩa là hút thuốc trong phòng ngủ cũng bị cấm.

–  Khách hàng không được làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động của Cơ sở lưu trú, bao gồm cả nhân viên. Khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của Cơ sở hoặc những người trong cơ sở lưu trú.
– Nói rộng hơn, bất kỳ hành vi nào trái đạo đức và gây mất trật tự công cộng tại Cơ sở lưu trú, cũng như bất kỳ hành vi vi phạm Nội quy nào của Cơ sở, Giám đốc Cơ sở lưu trú có quyền yêu cầu Khách hàng rời khỏi cơ sở mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào và / hoặc hoàn lại tiền khách hàng đã thanh toán. Trong trường hợp chưa thanh toán, Khách hàng phải thanh toán giá Dịch vụ đã sử dụng trước khi rời khỏi cơ sở;

Khách hàng cũng cam kết đảm bảo rằng các tài nguyên máy tính do Cơ sở cung cấp (bao gồm cả mạng Wi-Fi) không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để sao chép, , cung cấp hoặc truyền đạt các tài sản bản quyền hoặc trí tuệ liên quan các quyền tác giả chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn, phần mềm và trò chơi điện tử, mà không cần sự cho phép của chủ thể quyền được quy định trong Sách I và II của Bộ luật Sở hữu trí tuệ khi cần có sự cho phép đó. Khách hàng cũng được yêu cầu tuân thủ chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ truy cập internet của Cơ sở, bao gồm hướng dẫn về các biện pháp bảo mật được thực hiện để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tài nguyên.

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do mình và / hoặc khách của mình gây ra trong Cơ sở và sẽ chịu mọi chi phí phát sinh từ thiệt hại đó và / hoặc việc không tuân thủ các quy tắc trên. ACCOR có quyền can thiệp nếu cần và thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào.

3.2 Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách sạn

Khách sạn cam kết cung cấp quyền truy cập vào Trang web và các Dịch vụ được cung cấp theo Điều khoản và Điều kiện Chung, hành động thận trọng và cạnh tranh, và cố gắng hết sức trong giới hạn, để khắc phục mọi sự cố.

Tuy nhiên, khách sạn có thể buộc phải tạm ngừng hoạt động của Trang web mà không cần thông báo, đặc biệt là vì lý do kỹ thuật liên quan đến bảo trì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của khách sạn không liên quan đến sự bất tiện hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng mạng internet, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các mục sau:

 • Việc truyền và / hoặc tiếp nhận bất kỳ dữ liệu và / hoặc thông tin nào trên internet kém;
 • Hỏng hóc do thiết bị tiếp nhận hoặc đường dây.
 • Bất kỳ sự cố nào của mạng internet ngăn Trang web hoạt động bình thường và / hoặc bảo lưu các Dịch vụ

Trang web có thể chuyển hướng người dùng đến các liên kết web của các trang web khác được tạo và quản lý bởi các bên thứ ba, ACCOR không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của các trang web và các dịch vụ được cung cấp trên đó. Khách hàng cần đặc biệt lưu ý rằng các đối tác chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các ưu đãi được công bố trên trang web của họ. Do đó, quyết định tham khảo các trang web của bên thứ ba là trách nhiệm đầy đủ và hoàn toàn của Khách hàng.

ACCOR đóng vai trò trung gian giữa mỗi Cơ sở lưu trú và Khách hàng, được Khách hàng công nhận và chấp nhận rõ ràng. Do đó, ACCOR có nhiệm vụ liên quan đến việc đàm phán, đào tạo và tiếp thị Dịch vụ của Accor tại các Cơ sở lưu trú. Cơ sở lưu trú được điều hành bởi pháp nhân khác biệt với Accor.

Khách hàng chấp nhận rằng trong trường hợp có kiện tụng và / hoặc khiếu nại liên quan đến việc lưu trú tại Cơ sở hoặc việc đặt Dịch vụ ACCOR, Khách hàng cam kết liên hệ độc quyền với công ty điều hành của Cơ sở liên quan, Khách hàng không thể truy cứu trách nhiệm pháp lý của ACCOR hoặc bất kỳ công ty thuộc nhóm ACCOR nào đối với các thiếu sót do Cơ sở gây ra. Thông tin liên quan đến Cơ sở có sẵn (i) trong e-mail xác nhận đặt phòng và (ii) trên biểu mẫu của Cơ sở trên Trang web.

brand marker Khách sạn Novotel Hạ Long Bay ☆☆☆☆


Số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 200000 Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Việt Nam
Điện Thoại: (+84) 203 3848 108
Fax: (+84) 203 3848 018
Thư điện tử: info@novotelhalong.com.vn

google_map
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
 • dieu-khoan-va-dieu-kien-chung
Đặt phòng
Đặt phòng
close