Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN


Khi khách hàng sử dụng trang web này, cụ thể là khi đặt phòng, khách sạn có toàn quyền xử lý thông tin cá nhân như đã mô tả trong “Điều khoản bảo mật thông tin cá nhân”.

Do đó, thông tin được thu thập trong quá trình đặt chỗ của Khách hàng là dành cho ACCOR, các tổ chức, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của ACCOR (cụ thể là các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến) và các Cơ sở nhằm mục đích thực hiện việc đặt chỗ hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng. Sau khi các đảm bảo được cung cấp bởi các quy định hiện hành đã được áp dụng, dữ liệu của Khách hàng có thể được chuyển từ Châu Âu sang các quốc gia không đảm bảo, theo quan điểm của Liên minh Châu Âu, mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán, các đơn vị thuộc tập đoàn ACCOR xử lý dữ liệu cá nhân để xác định mức độ rủi ro gian lận liên quan đến mỗi giao dịch. Liên quan đến vấn đề này, ACCOR và các cơ sở có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ phòng ngừa rủi ro để tinh chỉnh phân tích của họ. Tùy thuộc vào kết quả điều tra được thực hiện, ACCOR có thể thực hiện các biện pháp bảo mật, cụ thể là yêu cầu Khách hàng sử dụng một kênh đặt chỗ khác hoặc một phương thức thanh toán thay thế. Các biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến việc đình chỉ việc thực hiện bảo lưu hoặc, nếu kết quả phân tích không đảm bảo an toàn cho đơn đặt hàng, thì đặt phòng bị hủy bỏ. Gian luận trong việc sử dụng các phương thức thanh toán dẫn đến việc thanh toán mặc định của khách hàng có thể bị nhập vào tệp sự cố của nhóm ACCOR, điều này có thể khiến ACCOR group chặn các khoản thanh toán trong tương lai hoặc thực hiện kiểm tra bổ sung.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bất cứ lúc nào theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tất cả thông tin cần thiết cho mục đích này được quy định trong “Điều lệ bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

brand marker Khách sạn Novotel Hạ Long Bay ☆☆☆☆


Số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 200000 Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Việt Nam
Điện Thoại: (+84) 203 3848 108
Fax: (+84) 203 3848 018
Thư điện tử: info@novotelhalong.com.vn

google_map
  • bao-mat-thong-tin-ca-nhan
  • bao-mat-thong-tin-ca-nhan
  • bao-mat-thong-tin-ca-nhan
  • bao-mat-thong-tin-ca-nhan
  • bao-mat-thong-tin-ca-nhan
  • bao-mat-thong-tin-ca-nhan
Đặt phòng
Đặt phòng
close