Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - THÔNG TIN THANH TOÁN

THÔNG TIN THANH TOÁN


Cơ sở lưu trú có thể chấp nhận các phương thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, thẻ tín dụng chuyển khoản….), nhưng Khách hàng phải xuất trình thẻ tín dụng cho Cơ sở mà họ đã sử dụng để đảm bảo đặt phòng hoặc thực hiện thanh toán trước. Cơ sở cũng có thể yêu cầu Khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân nhằm mục đích ngăn chặn gian lận thẻ tín dụng.

Nếu Khách hàng chưa thanh toán trực tuyến trước cho thời gian lưu trú của mình, Cơ sở có thể yêu cầu Khách hàng đặt cọc hoặc ủy quyền ghi nợ thẻ tín dụng khi đến nơi để đảm bảo thanh toán các khoản tiền tương ứng với các dịch vụ được sử dụng tại chỗ .

Nếu Khách hàng chưa thanh toán trực tuyến trước cho thời gian lưu trú của mình, Cơ sở có thể yêu cầu Khách hàng đặt cọc hoặc ủy quyền ghi nợ thẻ tín dụng khi đến nơi để đảm bảo thanh toán các khoản tiền tương ứng với các dịch vụ được sử dụng tại chỗ .

Tại thời điểm thanh toán trước, số tiền được ghi nợ khi đặt trước Dịch vụ bao gồm tổng số tiền được nêu tại thời điểm đặt trước (bao gồm tất cả các loại thuế, phí hiện hành) và, nếu có, giá của các dịch vụ mà Khách hàng đã chọn, như được mô tả tại Điều 4.1 ở trên.

Hóa đơn sẽ được gửi dưới dạng điện tử đến địa chỉ e-mail mà Khách hàng đã liên lạc tại thời điểm đặt phòng của mình; nếu Khách hàng muốn nhận hóa đơn ở định dạng giấy, khách hàng phải yêu cầu với cơ sở lưu trú.

brand marker Khách sạn Novotel Hạ Long Bay ☆☆☆☆


Số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 200000 Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Việt Nam
Điện Thoại: (+84) 203 3848 108
Fax: (+84) 203 3848 018
Thư điện tử: info@novotelhalong.com.vn

google_map
  • thong-tin-thanh-toan
  • thong-tin-thanh-toan
  • thong-tin-thanh-toan
  • thong-tin-thanh-toan
  • thong-tin-thanh-toan
  • thong-tin-thanh-toan
Đặt phòng
Đặt phòng
close