Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨ VỤ CỦA ACCOR

TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨ VỤ CỦA ACCOR


ACCOR cam kết cung cấp quyền truy cập vào Trang web và các Dịch vụ được cung cấp theo Điều khoản và Điều kiện Chung, hành động thận trọng và cạnh tranh, và cố gắng hết sức trong giới hạn, để khắc phục mọi sự cố.

Tuy nhiên, ACCOR có thể buộc phải tạm ngừng hoạt động của Trang web mà không cần thông báo, đặc biệt là vì lý do kỹ thuật liên quan đến bảo trì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của ACCOR không liên quan đến sự bất tiện hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng mạng internet, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các mục sau:

  • Sự hạn chế trong quá trình truyền và/hoặc tiếp nhận bất kỳ dữ liệu nào thông qua internet.
  • Hỏng hóc do thiết bị tiếp nhận hoặc đường dây
  • Bất kỳ sự cố nào của mạng internet ngăn Trang web hoạt động bình thường và / hoặc bảo lưu các Dịch vụ

Trang web có thể chuyển hướng người dùng đến các liên kết web của các trang web khác được tạo và quản lý bởi các bên thứ ba, ACCOR không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của các trang web và các dịch vụ được cung cấp trên đó. Khách hàng cần đặc biệt lưu ý rằng các đối tác chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các ưu đãi được công bố trên trang web của họ. Do đó, quyết định tham khảo các trang web của bên thứ ba là trách nhiệm đầy đủ và hoàn toàn của Khách hàng.

ACCOR đóng vai trò trung gian giữa mỗi Cơ sở lưu trú và Khách hàng, được Khách hàng công nhận và chấp nhận rõ ràng. Do đó, ACCOR có nhiệm vụ liên quan đến việc đàm phán, đào tạo và tiếp thị Dịch vụ của Accor tại các Cơ sở lưu trú. Cơ sở lưu trú được điều hành bởi pháp nhân khác biệt với Accor.

Khách hàng chấp nhận rằng trong trường hợp có kiện tụng và / hoặc khiếu nại liên quan đến việc lưu trú tại Cơ sở hoặc việc đặt Dịch vụ ACCOR, Khách hàng cam kết liên hệ độc quyền với công ty điều hành của Cơ sở liên quan, Khách hàng không thể truy cứu trách nhiệm pháp lý của ACCOR hoặc bất kỳ công ty thuộc nhóm ACCOR nào đối với các thiếu sót do Cơ sở gây ra. Thông tin liên quan đến Cơ sở có sẵn (i) trong e-mail xác nhận đặt phòng và (ii) trên biểu mẫu của Cơ sở trên Trang web.

brand marker Khách sạn Novotel Hạ Long Bay ☆☆☆☆


Số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 200000 Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Việt Nam
Điện Thoại: (+84) 203 3848 108
Fax: (+84) 203 3848 018
Thư điện tử: info@novotelhalong.com.vn

google_map
  • trach-nhiem-va-nghi-vu-cua-accor
  • trach-nhiem-va-nghi-vu-cua-accor
  • trach-nhiem-va-nghi-vu-cua-accor
  • trach-nhiem-va-nghi-vu-cua-accor
  • trach-nhiem-va-nghi-vu-cua-accor
  • trach-nhiem-va-nghi-vu-cua-accor
Đặt phòng
Đặt phòng
close