Novotel Halong Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Happy Hour

Happy Hour

Happy Hour

Happy Hour tại Lobby Bar

Mua 1 tặng 1- Ly cùng loại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Từ 17h30 đến 19h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều khoản & Điều kiện của Ưu đãi

Not applicable for Accor Advantage Plus

 

 

  • happy-hour