Novotel Halong Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Care Programs

Care Programs


Acting here Planet 21

Môi trường là nguyên liệu chính của ngành du lịch, với chương trình Planet 21, chúng tôi thực hiện cam kết cho năm 2020, với tham vọng thay đổi hoạt động kinh doanh khách sạn theo hướng tích cực, ở bất cứ nơi nào chúng tôi có mặt. Khách sạn chúng tôi luôn hoạt động tích cực trong các mảng con người, khách hàng, đối tác, cộng đồng, giảm thiểu chất thải thực phẩm, khách sạn  ít các bon.

Donation for Smilegroup

Chúng tôi hy vọng được góp sức giúp cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi AIDS có thể phục hồi lại những giá trị xứng đáng với mình thông qua sự kêu gọi ủng hộ cho chương trình giúp đỡ về tài chính. Chúng tôi mong muốn được giúp đỡ những trẻ em và thanh niên có điều kiện công bằng để tiếp cận với giáo dục, y tế và những dịch vụ xã hội. Và quan trọng hơn nữa, chúng tôi có thể giáo

Novotel Halong Bay ☆☆☆☆


160 Ha Long Road, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh province, Vietnam, 200000 Ha Long City
Vietnam
Điện Thoại: (+84) 203 3848 108
Fax: (+84) 203 3848 018
Thư điện tử: info@novotelhalong.com.vn

google_map
  • care-programs
  • care-programs
  • care-programs
  • care-programs
Đặt phòng
Đặt phòng
close