Novotel Halong Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - mice-section-1st-mice-detail-yen-tu-ballroom

mice-section-1st-mice-detail-yen-tu-ballroom


Novotel Halong Bay ☆☆☆☆


160 Ha Long Road, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh province, Vietnam, 200000 Ha Long City
Vietnam
Điện Thoại: (+84) 203 3848 108
Fax: (+84) 203 3848 018
Thư điện tử: info@novotelhalong.com.vn

google_map
  • mice-section-1st-mice-detail-yen-tu-ballroom
  • mice-section-1st-mice-detail-yen-tu-ballroom
  • mice-section-1st-mice-detail-yen-tu-ballroom
  • mice-section-1st-mice-detail-yen-tu-ballroom
Đặt phòng
Đặt phòng
close