Novotel Halong Bay - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - 300px-Cua_cù_kì_luộc

300px-Cua_cù_kì_luộc


Novotel Halong Bay ☆☆☆☆


160 Ha Long Road, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh province, Vietnam, 200000 Ha Long City
Vietnam
Điện Thoại: (+84) 203 3848 108
Fax: (+84) 203 3848 018
Thư điện tử: info@novotelhalong.com.vn

google_map
  • 300px-cua_cu_ki_luoc
  • 300px-cua_cu_ki_luoc
  • 300px-cua_cu_ki_luoc
  • 300px-cua_cu_ki_luoc
Đặt phòng
Đặt phòng
close